Ponuka služieb

Spoločnosť Inštalacentrum s.r.o. realizuje:

Stavby vonkajších a vnútorných rozvodov vody a kanalizácie, vodovodných a kanalizačných prípojok, ZTI

Čistenie kanalizácií a lapolov

Vývoz splaškových vôd na ČOV

Diagnostiku porúch na kanalizácii, vodovodoch a ich opravu

Spoločnosť poskytuje svoje služby podnikateľským subjektom, obciam i domácnostiam. Pre zmluvných partnerov je zabezpečená 24 - hodinová pohotovosť. Ponúkame zabezpečenie havarijnej služby na zmluvnom základe pre firmy, aj pre bytové domy.

Firma je vybavená vysokotlakovými vozidlami na čistenie kanalizácií (aj s tepelným ohrevom), kompletnou mechanizáciou a náradím na realizáciu stavebných prác so zameraním na stavby vonkajších a vnútorných rozvodov vody a kanalizácie, vodovodných a kanalizačných prípojok a ZTI.

Spoločnosť v rámci údržby bytov a domov vykonáva čistenie vnútornej i vonkajšej odpadovej kanalizácie a vývoz splaškových vôd zo žúmp na ČOV. Ďalej sa firma venuje vodárenským prácam ako sú rekonštrukcia, modernizácia, opravy a výstavba vodovodných a kanalizačných rozvodov.