Spoločnosť s 30-ročnou históriou v oblasti čistenia kanalizácií a stavebných prác (voda-kanál). Zabezpečujeme aj vývoz žúmp a havarijnú službu na čistenie kanalizácií.

O firme

Kvalita

Profesionalita

30 - ročné skúsenosti

Spoločnosť INŠTALACENTRUM, s.r.o. so sídlom na ul. P.O. Hviezdoslava 3661, 071 01 Michalovce, nadviazala na činnosť vykonávanú v oblasti údržby domov a bytov na základe živnostenského listu pre fyzickú osobu Ing. Vincent Marcinko – INŠTALA CENTRUM vydaného v septembri 1992, po rozdelení Bytového podniku Michalovce. Spoločnosť INŠTALA CENTRUM bola tak jednou z prvých spoločností v Michalovciach a okolí, ktorá sa začala venovať údržbe bytov a domov.

Počas 30-ročného pôsobenia sa činnosť spoločnosti prispôsobovala požiadavkám trhu a vďaka postupnému rastu sa portfólio jej služieb rozšírilo o stavebné práce. V súčasnej dobe ide predovšetkým o uskutočňovanie výstavby a rekonštrukcie vodovodov a kanalizácií, vnútorné rozvody vody a kanalizácií a ZTI.

Ďalšou nemenej dôležitou oblasťou činnosti je čistenie vonkajších aj vnútorných kanalizácií, čistenie predčistiacich zariadení na kanalizácii (napr. lapač tukov), vývoz odpadových vôd zo žúmp, diagnostika porúch a ich oprava.

Naša spoločnosť sa orientuje na veľké i malé projekty a poskytuje svoje služby od domácností až po veľké spoločnosti, obce a mestá.

Dlhoročné skúsenosti a odbornosť našich zamestnancov nám umožňuje pružne reagovať na požiadavky našich zákazníkov a zaistiť kvalitu a profesionalitu nami poskytovaných služieb s minimálnym počtom reklamácií.